THỰC ĐƠN NGÀY THỨ NĂM

Sườn rán ngũ vị

Sườn rán ngũ vị
 • Cơm gạo dẻo thơm
 • Giò bò rim tiêu
 • Cải ngọt xào tỏi
 • Canh bí hầm xương
Đơn giá: 25.000 và 30.000 VNĐ

Thịt thăn tẩm bột chiên

Thịt thăn tẩm bột chiên
 • Cơm gạo dẻo thơm
 • Giò bò rim tiêu
 • Cải ngọt xào tỏi
 • Canh bí hầm xương
Đơn giá: 25.000 và 30.000 VNĐ

Cánh gà rang mắm

Cánh gà rang mắm
 • Cơm gạo dẻo thơm
 • Giò bò rim tiêu
 • Cải ngọt xào tỏi
 • Canh bí hầm xương
Đơn giá: 25.000 và 30.000 VNĐ

Thịt kho cùi dừa

Thịt kho cùi dừa
 • Cơm gạo dẻo thơm
 • Giò bò rim tiêu
 • Cải ngọt xào tỏi
 • Canh bí hầm xương
Đơn giá: 25.000 và 30.000 VNĐ

Cá trắm sốt cà

Cá trắm sốt cà
 • Cơm gạo dẻo thơm
 • Giò bò rim tiêu
 • Cải ngọt xào tỏi
 • Canh bí hầm xương
Đơn giá: 25.000 và 30.000 VNĐ
ĐT: 66.756.123 * 66.756.124
Đặt cơm qua Yahoo mesenger:
Vui lòng liên hệ trước 10h00 để được phục vụ tốt nhất - Khi đặt cơm xin Quý khách đọc tên món chính