THỰC ĐƠN NGÀY THỨ BẨY

Đang cập nhật

Đang cập nhật
 • Đang cập nhập
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
Đơn giá: 30.000 và 35.000 VNĐ

Đang cập nhật

Đang cập nhật
 • Đang cập nhập
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
Đơn giá: 30.000 và 35.000 VNĐ

Đang cập nhật

Đang cập nhật
 • Đang cập nhập
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
Đơn giá: 30.000 và 35.000 VNĐ

Đang cập nhật

Đang cập nhật
 • Đang cập nhập
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
Đơn giá: 30.000 và 35.000 VNĐ
ĐT: 024.6675.6123 * 0983.67.1967
Đặt cơm qua Yahoo mesenger:
Vui lòng liên hệ trước 10h00 để được phục vụ tốt nhất - Khi đặt cơm xin Quý khách đọc tên món chính