THỰC ĐƠN NGÀY THỨ SÁU

Sườn sốt chua ngọt

Sườn sốt chua ngọt
 • Cơm gạo dẻo thơm
 • Lạc chiên
 • Bí xanh luộc
 • Canh cải nấu thịt
Đơn giá: 25.000 VNĐ

Thịt rang cháy cạnh

Thịt rang cháy cạnh
 • Cơm gạo dẻo thơm
 • Lạc chiên
 • Bí xanh luộc
 • Canh cải nấu thịt
Đơn giá: 22.000 và 25.000 VNĐ

Gà quay lá móc mật

Gà quay lá móc mật
 • Cơm gạo dẻo thơm
 • Lạc chiên
 • Bí xanh luộc
 • Canh cải nấu thịt
Đơn giá: 22.000 và 25.000 VNĐ

Thịt cuốn lá lốt

Thịt cuốn lá lốt
 • Cơm gạo dẻo thơm
 • Lạc chiên
 • Bí xanh luộc
 • Canh cải nấu thịt
Đơn giá: 22.000 và 25.000 VNĐ

Cá trắm sốt cà

Cá trắm sốt cà
 • Cơm gạo dẻo thơm
 • Lạc chiên
 • Bí xanh luộc
 • Canh cải nấu thịt
Đơn giá: 22.000 và 25.000 VNĐ
ĐT: 66.756.123 * 66.756.124
Đặt cơm qua Yahoo mesenger:
Vui lòng liên hệ trước 10h00 để được phục vụ tốt nhất - Khi đặt cơm xin Quý khách đọc tên món chính